НЕ БО­Ї­ТЬСЯ ДО­ЩУ

Barvinok - - Україна — країна героїв! Герої не вмирають! -

"Чо­му ко­ма­рі не бо­я­ться до­щу? Ві­ра КОРПАЧ, Ки­їв­ська обл."

Кра­пли­на до­щу у 50 ра­зів важ­ча за ко­ма­ри­ка. То чо­му ж він не бо­ї­ться до­щу і ви­жи­ває на­віть у зли­ву? Ко­ма­ху ря­тує її ма­ла ва­га. Крап ля, влу чив ши в ко ма ра, не роз­лі­та­є­ться на бриз­ки, а ли­ше тро­хи змі­нює фор­му — удар ви­хо­дить не силь­ним. Тож ко­мар не па­дає, а ли­ше трі­шки зби­ва­є­ться з кур­су по­льо­ту. Це то­му, що йо­го ті­ло вкри­те во­ло­син­ка­ми, які май­же не пе­ре­да­ють си­лу па­ді­н­ня кра­пли­ни на ньо­го. Якщо кра­пли­на влу­чає в центр ко­ма­хи, то во­на де­який час па­дає вниз ра­зом із нею, однак по­тім ко­мар швид­ко звіль­ня­є­ться і злі­тає.

У яких при­кме­тах зга­ду­ю­ться ко­ма­рі?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.