ДОЩИКУ, ДОЩИКУ, ТІКАЙ!

Barvinok - - Україна — країна героїв! Герої не вмирають! -

"Як роз­га­ня­ють хма­ри?

ЩСер­гій КРАВЦОВ, Хер­сон­ська обл."

об за­без­пе­чи­ти со­ня­чну ясну по­го­ду, лю­ди на­вчи­ли­ся роз­га­ня­ти хма­ри. Для цьо­го за­сто­со­ву­ють рі­зні ре­чо­ви­ни (ре­аген­ти), які з лі­та­ків ски­да­ють на до­що­ві хма­ри. І дощ ви­па­дає ра­ні­ше, хма­ра не "до­но- сить" йо­го, на­при­клад, до Ки­є­ва, де за­пла­но­ва­но свя­то. Іно­ді на хма­ру ски­да­ють су­хий лід. Він зни­жує тем­пе­ра­ту­ру все­ре­ди­ні хма­ри, і їй бра­кує во­ло­ги для ви­па­да­н­ня до­щу, во­на дає ли­ше ро­су.

Які по­чу­т­тя ви­кли­ка­ють у те­бе те­плий вес ня ний до щик, лі­тня гро за, осі­н­ня мжи­чка?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.