Для "Бар­він­ку" і для те­бе при­ду­му­ва­ли, му­дру­ва­ли, пи­са­ли:

Barvinok - - News -

Укра­їн­ський на­род та ін­ші на­ро­ди. Ста­ро­дав­ні му­дре­ці, вче­ні, ви­на­хі­дни­ки. Пи­сьмен­ни­ки, жур­на­лі­сти, ху­до­жни­ки, ар­хе­о­ло­ги, Ін­тер­нет, фір­ма Lego, Ро­альд Дал. Пре­зи­дент Бар­ві­нок, ря­тів­ник Еко, кра­мар Здо­ро­вий Бу­блик, Гриць Все­знай­ло, Ясь Всев­мій­ло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.