Я К ЖАРТУЮТЬ П А П У Г И

"Хто з тва­рин уміє смі­я­ти­ся? Ма­рія ДУДКО, Ки­їв­ська обл."

Barvinok - - News -

Узоо­пар­ку мо­жна спо­сте­рі­га­ти, як ма­ма­Aшим­пан­зе ло­ско­че сво­їх ді­ток, а ті від­по­від­а­ють "буль­ка­ю­чи­ми" смі­шка­ми. Від ло­ско­ту смі­ю­ться щу­ри.

Зграї па­пуг у пів­ден­но­а­ме­ри­кан­ських джун­глях вла­што­ву­ють справ­жні­сінь­кий "цирк": один із пта­хів вдає, що упав з гіл­ки і не мо­же зле­ті­ти, а ре­шта пер­на­тих ре­го­чуть. Джун­глі да­ле­ко, а ось за дро­зда­ми мо­жна по­спо­сте­рі­га­ти у пар­ку. Ко­ли кіт хо­че зруй­ну­ва­ти їхнє гні­здо з пта­ше­ня­та­ми, та­то­Aптах лі­тає над ним, ля­ка­ю­чи го­ло­сни­ми кри­ка­ми, а ма­ма­Aпта­шка при­ки­да­є­ться по­ра­не­ною і стри­бає пе­ред ко­том. Той ра­діє лег­кій здо­би­чі, бі­жить за нею. Ко­ли пта­хи опи­ня­ю­ться на без­пе­чній від­ста­ні, ма­ма й та­то по­вер­та­ю­ться до­до­му і ра­ді­сно го­го­чуть, що об­хи­три­ли ко­та.

Які твої ці­ка­ві спо­сте­ре­же­н­ня за пта­ха­ми?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.