ТАМАГОЧІ ПОВЕРТАЄТЬСЯ

Barvinok - - News -

"Скіль­ки ро­ків Тамагочі?

У1997 ро­ці твої ро­ве­сни­ки в усьо­му сві­ті за­хо­плю­ва­ли­ся ігра­шкою Тамагочі — мо­жна бу­ло спо­сте­рі­га­ти за сво­їм ви­хо­ван­цем від йо­го на­ро­дже­н­ня до смер­ті. На честь юві­лею япон­ська ком­па­нія Bandai від­но­ви­ла ви­пуск по­пу­ляр­ної еле­ктрон­ної ігра­шки. Ни­ні во­на удві­чі мен­ша, ніж по­пе­ре­дня, її вла­сник мо­же роз­ви­ва­ти одно­го з ше­сти пер­со­на­жів.

Яка твоя улю­бле­на ігра­шка і чо­му?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.