Н Е С Л У Х Н Я Н І ШНУРІ В К И

Barvinok - - News -

А"Чо­му шнур­ки на взут­ті ча­сто розв'язу­ю­ться?

ме­ри­кан­ські до­слі­дни­ки з'ясу­ва­ли, чо­му шнур­ки са­мі розв'язу­ю­ться. Ви­яв­ля­є­ться, ко­ли ти йдеш, но­га вда­ря­є­ться об зем­лю із си­лою, що усе­ме­ро пе­ре­ви­щує си­лу зем­но­го тя­жі­н­ня (про ньо­го ді­зна­є­шся на уро­ках фі­зи­ки). Ву­зол роз­тя­гу­є­ться, по­сла­блю­є­ться, кін­ці шнур­ків не­мов тя­гне не­ви­ди­ма си­ла (си­ла інер­ції). Ці си­ли впли­ва­ють на всі шну­рів­ки, хо­ча ву­зли на кро­сів­ках мо­жуть бу­ти рі­зни­ми: мі­цні­ши­ми або слаб­ши­ми.

У яко му ві­ці ти на вчив ся зав' язу ва­ти шнур­ки?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.