ГАЙДА ДО ВИШНІ!

Barvinok - - News -

За вмі­стом ві­та­мі­нів і ко­ри­сни­ми вла­сти­во­стя­ми ви­шня по­сту­па­є­ться ли­ше су­ни­ці. Та ще й лі­кар не­аби­який! При за­па­лен­ні ясен, за­сту­ді, гри­пі, ан­гі­ні де­сять ягі­док за­мі­нять та­бле­тку аспі­ри­ну. Це до­ве­ли аме­ри­кан­ські вче­ні. Не­дар­ма ці яго­ди чер­во­ні: ре­чо­ви­на, що на­дає їм та­ко­го ко­льо­ру, ко­ри­сна для моз­ку, по­кра­щує пам'ять. А ін­ша ре­чо­ви­на по­лі­пшує сон, до­по­ма­гає сху­дну­ти. Гайда до вишні — по здо­ров'я!

Ху­до­жник В. ДУНАЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.