ЇЛИ КОРОЛІ

Barvinok - - News -

У Фран­ції в се­ре­дні ві­ки го­рох по­да­ва­ли до сто­лу ко­ро­лям. За кіль­кі­стю біл­ків йо­му не­має рів­них. Хто хо­че під­ро­сти — тре­ба їсти ди­во­Aго­ро­ши­ни 3—4 ра­зи на ти­ждень. Го­рох по­лі­пшує ро­бо­ту моз­ку, змі­цнює пам'ять, по­кра­щує зір, за­без­пе­чує ор­га­нізм енер­гі­єю. Спор­тсме­ни вжи­ва­ють йо­го, щоб на­ро­сти­ти м'язи. У дав­ни­ну ка­за­ли: хто лю­бить го­рох, той має спо­кій­ний, врів­но­ва­же­ний ха­ра­ктер. А ще — мі­цне здо­ров'я.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.