ДВОМЕТРОВИЙ "КОБЗАР"

Barvinok - - Головна Сторінка - "Який "Кобзар" най­біль­ший? Оль­га ПРОКОПЧУК, Во­лин­ська обл."

Най­біль­ший у сві­ті "Кобзар" мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти і про­чи­та­ти у На­ціо­наль­но­му му­зеї Т. Г. Шев­чен­ка в Ки­є­ві. Пред­ста­ви­ло йо­го ви­дав­ни­цтво "Сам­міт-Кни­га". Зав­ви­шки він більш як два ме­три, до ньо­го уві­йшли най­ві­до­мі­ші тво­ри по­е­та.

У те­бе вдо­ма є "Кобзар"? Які по­е­зії з ньо­го ти ви­вчив на­пам’ять?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.