ВИСЯЧЕ БОЛОТО

Barvinok - - Головна Сторінка - "Що та­ке “висяче болото”? Мар'яна ТОЛОЧКО, Львів­ська обл."

І(на та­ка при­ро­дна ди­во­ви­жа є в Укра­ї­ні

Іва­но-Фран­ків­щи­ні). Висяче або схи­ло­ве — це болото на гір­ських схи­лах.

Одне з та­ких бо­літ зна­хо­ди­ться на пів­ден­но­му схи­лі го­ри Хі­тан­ка (Схі­дні Кар­па­ти) на ви­со­ті 1457 ме­трів над рів­нем мо­ря. Во­но кру­гле, роз­мі­ром де­сять на де­сять ме­трів, жи­ви­ться пе­ре­ва­жно до­що­вою во­дою. Хо­ча болото не­ве­ли­ке, тут ро­сте аж 17 ви­дів осо­ки, у то­му чи­слі рід­кі­сні — осо­ка пря­мо­ко­ло­са та осо­ка Бу­кс­ба­у­ма. Це болото — пам'ятка при­ро­ди Укра­ї­ни.

Ве­сною від­ро во­ди — ... бо­ло­та, во­се­ни лож­ка во­ди — ... бо­ло­та.

Встав пра­виль­но пропу­ще­ні сло­ва: від­ро, лож­ка.

Які при­каз­ки про болото ти зна­єш?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.