ГІГАНТСЬКА КОВБАСА

Barvinok - - Головна Сторінка - "Хто при­го­ту­вав най­біль­шу ков­ба­су? Ма­ри­на КИРПА, Чер­ні­гів­ська обл."

Ми­слив­ську ков­ба­су зав­довж­ки 547 ме­трів 8 сан­ти­ме­трів при­го­ту­ва­ли ці­єї ве­сни на Те­а­траль­ній пло­щі у Тер­но­по­лі пра­ців­ни­ки м'ясо­ком­бі­на­ту.

Ва­жи­ла во­на 247 кі­ло­гра­мів. Так бу­ло вста­нов­ле­но ще один ку­лі­нар­ний ре­корд Укра­ї­ни. Гі­гант­ську ков­ба­су роз­рі­за­ли на шма­то­чки — нею ла­су­ва­ли всі охо­чі.

Які стра­ви ти вмі­єш го­ту­ва­ти? По­ді­лись сво­ї­ми ре­це­пта­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.