СЛОВОГРАЙ

ХТО ЇВ МАКОРЖЕНИК?

Barvinok - - Головна Сторінка -

Ма­зан­ка — ха­та, зро­бле­на з гли­ни, сир­це­вої це­гли або хми­зу, обма­за­но­го гли­ною.

Пра­виль­но роз­тлу­ма­чи­ла сло­во і зна­йшла у ньо­му най­біль­ше слів Ан­на НІКОЛАЙЧУК із Сум­ської обла­сті — во­на отри­має ро­зум­ний приз — кни­гу.

А хто зна­йде най­біль­ше слів (імен­ни­ків у на­зив­но­му від­мін­ку пе­ре­став­ля­н­ням лі­тер) у сло­ві

"макорженик"?

Що во­но озна­чає? Пе­ре­мо­жець кон­кур­су

отри­має приз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.