КОМУ СМАКУЄ ПЛАСТИК?

Barvinok - - Головна Сторінка -

Уче­ні Кем­бри­дж­сько­го уні­вер­си­те­ту (Ве­ли­ка Бри­та­нія) з'ясу­ва­ли, що ... ... ... ... хар­чу­ю­ться по­лі­ети­ле­ном.

Від­кри­т­тя зро­би­ли ви­пад­ко­во. Шкі­дни­ків ви­яви­ли у ву­ли­ках, зі­бра­ли в па­кет, а не­за­ба­ром по­ба­чи­ли у ньо­му дір­ки — ко­ма­хи роз­пов­зли­ся.

Про­ве­ли екс­пе­ри­мент: за 12 го­дин кіль­ка со­тень шкі­дни­ків по­гли­ну­ли 92 гра­ми по­лі­ети­ле­ну. Це від­кри­т­тя до­по­мо­же на­шій пла­не­ті по­збу­ти­ся пла­сти­ко­вих по­бу­то­вих від­хо­дів.

Кому смакує пластик — ді­зна­є­шся, роз­га­дав­ши ре­бус.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.