ДЯКУВАТИМУТЬ ЧЕРЕПАХИ

Barvinok - - Головна Сторінка - Ху­до­жник Н. ШИРЯЄВА

Уряд Гол­лан­дії роз­ро­бляє про­ект но­вих до­ріг, для по­бу­до­ви яких ви­ко­ри­ста­ють ... і ... . Та­ке по­кри­т­тя бу­де мі­цним, не псу­ва­ти­ме­ться від до­щу та сні­гу, не ма­ти­ме ви­бо­їн пі­сля про­їзду ве­ли­ко­ва­го­вих ван­та­жі­вок. Ма­те­рі­ал для ньо­го ви­лов­лю­ва­ти­муть із Сві­то­во­го оке­а­ну — там йо­го вдо­сталь. За це бу­дуть ду­же вдя­чні черепахи та ін­ші ме­шкан­ці мо­рів.

Щоб про­чи­та­ти пропу­ще­ні сло­ва, зна­йди на ма­люн­ку ві­сім че­ре­пах і ви­ши­куй їх за роз­мі­ром.

ВІД­ПО­ВІДІ НА ЗАВДАННЯ, вмі­ще­ні у № 7 Еко-смі­тник. 1. Со­ва. 2. Грім. 3. Во­да. 4. Зо­рі. 5. Слон. Від­ро.

Чи­сті ву­ли­ці. Не­до­пал­ки. Па­пір.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.