ГЕРОЙ РОМЧИК

Barvinok - - Головна Сторінка -

Ше­сти­рі­чний Ро­ман Фе­сюн із се­ла Ро­гіз­ки, що на Чер­ні­гів­щи­ні, — справ­жній герой. Ко­ли в бу­дин­ку ста­ла­ся по­же­жа, він не роз­гу­бив­ся: ви­вів на­двір се­ре­дньо­го бра­та Да­ню, по­тім по­вер­нув­ся і

ви­ніс на ру­ках мен­шень­ко­го Вла­ди­ка. За смі­ли­вий вчи­нок Ромчик отри­мав на­го­ро­ду у но­мі­на­ції "Най­ге­ро­ї­чні­ша ди­ти­на" Все­укра­їн­ської

пре­мії "Ди­во-ди­ти­на — 2017".

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.