А ШКОЛЯРАМ?

Barvinok - - Головна Сторінка -

То­бі ці на­пої теж за­шко­дять! Що є у га­зо­ва­ній во­ді? Буль­ба­шки, які утво­рює ву­гле­ки­слий газ. Йо­го до­да­ють біль­ше, ніж тре­ба, — щоб во­да дов­ше збе­рі­га­ла­ся. Він по­сту­по­во, не­по­мі­тно роз'їдає гор­ло, стра­во­хід, шлу­нок — при­зво­дить до їх за­хво­рю­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.