ТА Ж ВО­НИ СО­ЛОД­КІ!

Barvinok - - Головна Сторінка -

"Та ж во­ни сма­чні, бо со­лод­кі!" — мо­же за­пе­ре­чи­ти де­хто з вас. Усі ди­тя­чі на­пої ви­го­тов­ля­ють із син­те­ти­чни­ми під­со­ло­джу­ва­ча­ми, най­ча­сті­ше — з аспар­та­мом, що у 180—200 ра­зів со­лод­ший від цукру. На­ко­пи­че­н­ня йо­го в ор­га­ні­змі спри­чи­няє стом­лю­ва­ність, де­пре­сію (по­га­ний

на­стрій), по­ру­ше­н­ня зо­ру, пам'яті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.