ЛІ­КА­РІ ПОМІТИЛИ

Barvinok - - Головна Сторінка -

Лі­ка­рі помітили: ті, хто вжи­ває ба­га­то со­лод­ких га­зо­ва­них на­по­їв, біль­ше схиль­ні до ожи­рі­н­ня і не­пра­виль­но­го хар­чу­ва­н­ня.

У де­яких аме­ри­кан­ських шко­лах за­бо­ро­не­но про­да­ва­ти си­тро. Якщо ти тов­стун­чик, не пий більш як одну склян­ку со­лод­кої во­ди на день.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.