СПА­СІВ­СЬКІ КОР­ЖІ

Barvinok - - Го­лов­на Сто­рін­ка -

На Спа­сів­ку (та­ку на­зву має піст, який по­чи­на­є­ться з Ма­ко­вія (14 сер­пня) і три­ває два ти­жні) го­ту­ва­ли кор­жі. У ма­кі­трі роз­ти­ра­ли мак до утво­ре­н­ня мо­ло­ка, до- да­ва­ли тро­хи во­ди та ме­ду і кри­ши­ли ту­ди кор­жі. Як на­зи­ва­ю­ться во­ни — про­чи­та­єш у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­да, впи­сав­ши у ньо­го від­по­віді на за­гад­ки.

За­кре­сли ле­гень­ко олів­цем (щоб по­тім це завдання мо­гли ви­ко­на­ти і твої дру­зі) у кро­свор­ді (по го­ри­зон­та­лі — спра­ва на­лі­во і нав­па­ки, по вер­ти­ка­лі — зго­ри вниз і нав­па­ки, по ла­ма­них лі­ні­ях, але не по ді­а­го­на­лі) іме­на тих, хто жи­ве в са­ду. Із зай­вих...

1. Ма­лень­ке, сі­рень­ке, а хво­стик як ши­ло. 2. Ле­тить, а не пти­ця, виє, а не звір. 3. Ме­не са­мую не їдять і без ме­не ма­ло їдять. 4. Сто­їть при до­ро­зі на одній но­зі. 5. Кру­гле озер­це ні­ко­ли не за­мер­зає. 6. Зав­жди в ро­ті, а не про­ков­тнеш.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.