ФЛОМАСТЕРО-ОЛІВЦЕВО-РУЧКОВІ ПОРАДИ

(ДЛЯ БАТЬКІВ)

Barvinok - - Головна Сторінка -

Го­ту­ю­чись до но­во­го на­вчаль­но­го ро­ку, зваж­те на та­ке:

фло­ма­сте­ри ма­ють різ­кий не­при­єм­ний за­пах, від них кра­ще від­мо­ви­ти­ся;

олів­ці, фло­ма­сте­ри пер­шо­кла­сни­ку слід ви­би­ра­ти одна­ко­вої тов­щи­ни — так він швид­ше на­вчи­ться три­ма­ти їх пра­виль­но;

шко­ля­рик кра­ще вчи­ти­ме­ться, якщо при­дба­ні ру­чки, олів­ці, лі­ній­ки йо­му по­до­ба­ю­ться.

Ху­до­жник Н. ШИРЯЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.