СКІЛЬКИ КІ­ЛО­ГРА­МІВ НА ШИЇ?

Barvinok - - Головна Сторінка -

Ко­ли ти на­хи­ля­єш го­ло­ву до смар­тфо­на, на­ван­та­же­н­ня на шию і хре­бет від­чу­тно зро­ста­ють. Якщо кут на­хи­лу го­ло­ви до шиї:

60 гра­ду­сів — на шию "ти­сне" (умов­но) 27 кі­ло­гра­мів ван­та­жу

45 гра­ду­сів — 22 кі­ло­гра­ми

30 гра­ду­сів — 18 кі­ло­гра­мів

15 гра­ду­сів — 12 кі­ло­гра­мів

А якщо ти сто­їш рів­но, на­ван­та­же­н­ня на шию — всьо­го 5,5 кі­ло­гра­ма.

За­зви­чай вла­сни­ки смар­тфо­нів, план­ше­тів та ін­ших мо­біль­них ґа­дже­тів си­дять, на­хи­лив­ши го­ло­ву, 2 — 4 го­ди­ни.

То­му стеж за сво­єю по­ста­вою — твої ву­ха по­вин­ні зна­хо­ди­ти­ся на одній вер­ти­ка­лі з пле­чи­ма.

Три­май смар­тфон, план­шет яко­мо­га ви­ще — без­по­се­ре­дньо пе­ред очи­ма.

Нав­чись пі­клу­ва­ти­ся про шию та хре­бет змал­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.