ЛЕТЮЧІ РО­БО­ТИ

Barvinok - - Головна Сторінка -

Ні­ме­цькі ін­же­не­ри ство­ри­ли ле­тю­чих ро­бо­тів-тва­рин. Це баб­ка, ме­ду­за і пін­гвін.

У них вмон­то­ва­но ві­део­ка­ме­ри і си­сте­ми сте­же­н­ня. Не­ве­ли­ка ба­та­рей­ка за­без­пе­чує їм 2 — 3-го­дин­ний по­літ. Во­ни то­чно ко­пі­ю­ють по­ве­дін­ку сво­їх жи­вих "ро­ди­чів", "спіл­ку­ю­ться" між со­бою — щоб не зі­ткну­ти­ся в по­ві­трі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.