ДИ­ВО-ФАРБА

Barvinok - - Головна Сторінка -

Аме­ри­кан­ські до­слі­дни­ки ви­на­йшли ди­во­фар­бу. До­сить узя­ти ба­лон­чик і на­не­сти фар­бу на ігра­шку, гі­та­ру, сті­ну — їхня по­верх­ня стає сен­сор­ною: та­кою, як екран сен­сор­них смар­тфо­нів. На­но­си­ти ди­во-фар­бу мо­жна на де­ре­во, пластик, ме­тал і на­віть пла­сти­лін. А спе­ці­аль­не по­кри­т­тя за­по­бі­гає лу­щен­ню фар­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.