ТЕСПІАН У ГОЛОВНІЙ РОЛІ

Barvinok - - Головна Сторінка -

Теспіан — ан­дро­їд, ро­бот. Він уміє го­во­ри­ти і по­ка­зує на­стрій сво­ї­ми ви­ра­зни­ми очи­ма. По­ба­чи­ти йо­го мо­жна у п'єсі, де він грає го­лов­ну роль. Акто­ри одно­го з ан­глій­ських те­а­трів при­ду­ма­ли спе­ктакль із ро­бо­том і кіль­ка ро­ків го­ту­ва­ли йо­го.

Гля­да­чі у за­хва­ті від фан­та­сти­чної ви­ста­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.