ЩИРО ВІТАЄ СЕРПНЕВИХ ІМЕНИННИКІВ

Barvinok - - Головна Сторінка -

БЮРО ІМЕНИННИКІВ НАГАДУЄ

Ве­ре­сне­ві іме­нин­ни­ки ма­ють на­ді­сла­ти фо­то по­штою або на на­шу еле­ктрон­ну адре­су (з чі­тко на­пи­са­ни­ми прі­зви­щем, ім'ям та да­тою на­ро­дже­н­ня) ра­зом із ко­пі­єю кви­тан­ції на 12 або 11 мі­ся­ців

(чи кви­тан­цій на І і ІІ пів­річ­чя) до 10 сер­пня, жов­тне­ві — до 10 ве­ре­сня. Якщо кви­тан­ція в ре­да­кції, вка­жіть, на

який кон­курс її на­ді­сла­но.

Ра­зом із“Бар­він­ком” вас вітає вся Укра­ї­на!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.