У ЧОМУ ТВОЯ СИ­ЛА?

Barvinok - - Головна Сторінка -

ТЕСТ

Щоб до­сяг­ти успі­ху, опи­рай­ся на те, в чому ти най­силь­ні­ший, що вмі­єш най­кра­ще. Си­ла — у по­зи­тив­них ри­сах,

вла­сти­вих тво­є­му зна­ко­ві Зо­ді­а­ку.

ОВНИ — впев­не­ні у со­бі, енер­гій­ні, не­за­ле­жні, ви­на­хі­дли­ві. ТЕЛЬЦІ — по­стій­ні, вір­ні, са­мо­стій­ні, рі­шу­чі, пра­цьо­ви­ті. БЛИЗНЮКИ — ін­те­ле­кту­аль­ні, зді­бні, ви­на­хі­дли­ві, то­ва­ри­ські. РАКИ — чуй­ні, дбай­ли­ві, са­мо­стій­ні, ро­ман­ти­чні, ма­ють ба­га­ту...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.