ФУТБОЛКА — ЧЕМПІОН!

Barvinok - - News -

"Який одяг най­по­пу­ляр­ні­ший у сві­ті?

Іри­на МАРЧУК, Жи­то­мир­ська обл."

Футболка є у гар­де­ро­бі 99 від­со­тків лю­дей. Зокре­ма, у 70 від­со­тків чо­ло­ві­ків і 54 від­со­тків жі­нок. Та най­біль­ше цей вид одя­гу по­лю­бля­ють ді­ти і мо­лодь. Чо­му? Бо зру­чно і при­коль­но. Фут­бол­кою з кра­си­вою ви­шив­кою, ку­ме­дним прин­том (кар­тин­кою), до­те­пним на­пи­сом лег­ко ви­ді­ли­ти­ся се­ред одно­лі­тків, під­ня­ти на­стрій, ство­ри­ти свій образ.

Який одяг по­лю­бля­єш ти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.