А Я — ТАКИЙ!

Barvinok - - News -

Три­ває спе­ці­аль­ний про­ект "Бар­він­ку" "А Я — ТАКИЙ!". Дай від­по­відь на одне із за­пи­тань пі­сля ці­ка­ви­нок. Ска­жи на всю

Укра­ї­ну: "А я — такий!" Най­ці­ка­ві­шо­го ли­ста бу­де на­дру­ко­ва­но в жур­на­лі, а йо­го ав­то­ра від­зна­че­но по­да­рун­ком. По­да­ру­нок від про­е­кту

"А я — такий!" ви­бо­ров Ма­ксим ЄВТУШОК із Ки­є­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.