ЗРАДІЮТЬ ГОСПОДИНІ

Barvinok - - News -

Про шко­ду пла­сти­ко­во­го по­су­ду для дов­кі­л­ля зна­ють усі. Іспан­ська ху­до­жни­ця і ди­зай­нер Аде­ре Мон­жо за­про­по­ну­ва­ла ви­го­тов­ля­ти по­суд із ... . Зві­сно, борщ чи юшку в та­ку та­ріл­ку не на­си­пеш, однак для дру­гих страв — са­ме те, що тре­ба. І дов­кі­л­ля не за­бру­дню­є­ться, і го­спо­ди­ням не тре­ба ми­ти го­ри по­су­ду.

Пр­опу­ще­не сло­во про­чи­та­єш у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­да, впи­сав­ши у ньо­го від­по­віді на за­гад­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.