ЧУДАСІЯ

Barvinok - - News -

Є й тро­хи ку­ме­дні, на пер­ший по­гляд, ви­на­хо­ди, які та­кож по­кра­щу­ють еко­ло­гію дов­кі­л­ля.

Ки­тай­ські сту­ден­ти об'єд­на­ли ... і ... ... . Від­так цю до­ма­шню ро­бо­ту мо­же ви­ко­ну­ва­ти ко­жен, хто пра­гне бу­ти струн­ким. Сі­да­єш на тре­на­жер, ти­снеш на пе­да­лі. А енер­гія від цьо­го кру­тить ба­ра­бан ма­ши­ни. На­дли­шок енер­гії на­ко­пи­чу­є­ться і збе­рі­га­є­ться в ба­та­реї для подаль­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

Пр­опу­ще­ні сло­ва "схо­ва­лись" у ре­бу­сах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.