ПО­ВІ­ТРЯ БУ­ДЕ ЧИСТИМ

Barvinok - - News -

Гол­ланд­ські вче­ні ство­ри­ли си­сте­му очи­ще­н­ня ву­ли­чно­го по­ві­тря від най­дрі­бні­ших то­кси­чних ча­сто­чок. Її мо­жна вста­но­ви­ти на да­ху бу­дів­лі. Во­на схо­жа на 8 ме­тро­ву ста­ле­ву тру­бу. Про­тя­гом го­ди­ни зда­тна очи­сти­ти до 800 ти­сяч ку­бів по­ві­тря. Втя­гує і про­пу­скає крізь фільтр по­ві­тря в ра­ді­у­сі 300 ме­трів.

Щоб про­чи­та­ти на­зву очи­щу­ва­ча по­ві­тря, "ви­зби­рай" лі­те­ри спо­ча­тку із чер­во­них, по­тім зе­ле­них і на­сам­кі­нець із си­ніх бу­ди­но­чків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.