ЖИВІ "СИГНАЛИ"

Barvinok - - News -

Ко­ли рі­вень за­бру­дне­н­ня по­ві­тря зро­стає, пта­хи ... пер­ши­ми ре­а­гу­ють на це. Во­ни по­чи­на­ють важ­ко ди­ха­ти. То­му в зоо­пар­ках під час смо­гу цих пта­хів пе­ре­се­ля­ють до при­мі­ще­н­ня з очи­ще­ним по­ві­трям.

Щоб про­чи­та­ти на­зву пта­ха, впи­ши від­по­від­ні лі­те­ри в кру­же­чки.

1. Найу­жи­ва­ні­ша лі­те­ра укра­їн­сько­го ал­фа­ві­ту.

2. У зи­мо­вих опа­дах во­на є, а в лі­тніх не­має.

3. Ця бу­ква лю­бить ньо­ка­ти. 4. Улю­бле­ни­ця усіх пе­си­ків.

5. Во­на лю­бить ви­трі­шки, ви­хи­ля­си, ви­тре­бень­ки і ви­ти­нан­ки.

6. Нею по­чи­на­є­ться на­зва кві­тки і цу­кер­ки. 7. Ні ра­нок, ні день, ні ніч без неї не на­ста­нуть.

ВІД­ПО­ВІДІ НА ЗАВДАННЯ,

вмі­ще­ні у № 8

Пла­стик, пла­стма­са.

Ли­чин­ки ве­ли­кої вос­ко­вої мо­лі.

Ху­до­жник К. ШАЛВАРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.