"ТРОПІЧНІ ОСТРОВИ"

Barvinok - - News -

Най­біль­ший у сві­ті кри­тий тро­пі­чний ліс — ку­рорт "Тропічні острови" — зна­хо­ди­ться в Ні­меч­чи­ні. Під ку­по­лом ро­сте 30 000 де­рев, ча­гар­ни­ків, ін­ших ро­слин. Це, зокре­ма, паль­ми, лі­а­ни, плю­щі. За­хи­щає їх від мо­ро­зів і не­год най­біль­ший у сві­ті ку­пол ан­гар: зав­довж­ки 360, зав­шир­шки 210, зав­ви­шки 107 ме­трів. Є тут і тро­пі­чне "мо­ре" з не­ве­ли­чки­ми остро­ва­ми, на яких спо­ру­дже­но

оче­ре­тя­ні бун­га­ло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.