МІ­СТО ШАХТАРІВ

Barvinok - - News -

Мі­сто Ла Рін­ко­на­да у Пе­ру (Пів­ден­на Аме­ри­ка) зна­ме­ни­те тим, що зна­хо­ди­ться най­ви­ще на землі — на ви­со­ті 5 099 ме­трів над рів­нем мо­ря. Там­те­шні жи­те­лі ви­до­бу­ва­ють зо­ло­то. Та

пра­цю­ють ша­хта­рі пе­ре­ва­жно без зар­пла­ти. За­те в остан­ній ро­бо­чий день мо­жуть узя­ти со­бі стіль­ки ру­ди, скіль­ки змо­жуть до­не­сти. Однак ні­хто не знає, чи

бу­де в ній зо­ло­то.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.