РОЖЕВИЙ ПЛЯЖ

Barvinok - - News -

Най­кра­си­ві­шим у сві­ті вва­жа­ють пляж остро­ва Хар­бор на Ба­га­мах. Во­да тут бі­рю­зо­во­го ко­льо­ру, а ва­ніль­ний пі­сок змі­нює свій ко­лір на рожевий. Та­ким йо­го ро­блять ча­сто­чки му­шель ко­ра­ло­вих ко­мах. Ко­ли во­ни ги­нуть, ски­да­ють із се­бе му­шлі, які

при­плив пе­ре­ти­рає на дрі­бні кру­пин­ки і ви­ки­дає на бе­рег. Паль­ми, що ро­стуть на узбе­реж­жі, зав­жди да­ють при­єм­ну прохо­ло­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.