БОРЩЕВІ ЛАКОМИНКИ

Barvinok - - News -

Це — цін­ний ді­є­ти­чний про­дукт і лі­кар­ська ро­сли­на.

Біл­ків у ній стіль­ки ж, як і в м'ясі, і біль­ше, ніж у ри­бі. До то­го ж во­ни швид­ко за­сво­ю­ю­ться.

Ця ро­сли­на лі­кує ба­га­то хво­роб. Ро­зга­дай ре­бус — про­чи­тай її на­зву.

Д=К

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.