А НА СНІДАНОК — КВІТИ

Barvinok - - News -

У Япо­нії го­ту­ють са­лат із фі­а­лок, в Ін­дії — ком­пот із кві­тів ба­на­нів. Зва­ре­ні в мо­ло­ці й при­тру­ше­ні пер­цем бі­ло­сні­жні лі­лії — улю­бле­на стра­ва ба­га­тьох ки­тай­ців. Грен­ланд­ські ескі­мо­си їдять май­же всі квіти, що з'яв­ля­ю­ться про­тя­гом ко­ро­тко­го ар­кти­чно­го лі­та.

Ми, укра­їн­ці, теж лю­би­мо спо­жи­ва­ти квіти. На­при­клад, су­цві­т­тя... А які са­ме квіти ма­ма го­тує то­бі на сніданок — про­чи­та­єш у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.