У БАБКИ КРИЛО — МІЦНІШЕ!

Barvinok - - News -

Що та­ке фла­тер — знає ко­жен, хто кон­стру­ює лі­таль­ні апа­ра­ти. Це на пев­ній швид­ко­сті ра­пто­ва ві­бра­ція (ко­ли­ва­н­ня, трем­ті­н­ня) крил, хво­сто­вої та ін­ших ча­стин лі­та­ка. За лі­че­ні се­кун­ди він роз­ва­лю­є­ться в по­ві­трі.

Пі­сля чи­слен­них ава­рій ви­хід бу­ло зна­йде­но — на кін­ці крил по­ча­ли ро­би­ти по­тов­ще­н­ня для їх мі­цно­сті. Са­ме та­кі по­тов­ще­н­ня є на криль­цях При на­го­ді, бар­він­ча­та, при­ди­ві­ться пиль­ні­ше до бу­до­ви цих лег­ко­кри­лих ко­мах з дов­гим тон­ким ті­лом — ма­лень­ких ря­тів­ни­ків ве­ли­че­зних лі­та­ків!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.