ЇСТІВНА УПАКОВКА

Barvinok - - News -

Зви­чна упаковка для прохо­ло­дних на­по­їв — скля­на, пла­стма­со­ва чи кар­тон­на. Ви­пив­ши вміст, ми ви­ки­да­є­мо її. А чи не мо­жна по­мі­сти­ти на­пій у щось при­ва­бли­ві­ше, до то­го ж — їстів­не?

Фа­хів­ці з біо­ні­ки звер­ну­ли ува­гу на зви­чай­ну яблу­ню: її плід, яблу­ко, на 97 від­со­тків скла­да­є­ться з во­ди, "упа­ко­ва­ної" в їстів­ну шкір­ку. Чом би не ви­го­то­ви­ти щось по­ді­бне? Ви­пив на­пій, а упа­ков­ку сма­чно з'їв. І жо­дних від­хо­дів!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.