ДОТЕПНЕ СЛІВЦЕ

Barvinok - - News -

У ко­жно­го на­ро­ду своя до­те­пна й по­вчаль­на му­дрість. Гриць Все­знай­ло та Ясь Всев­мій­ло, по­до­ро­жу­ю­чи сві­том, зби­ра­ють для те­бе ці му­дрі пер­лин­ки. А щоб ти їх кра­ще за­пам'ятав, за­ши­фро­ву­ють до­те­пні ви­ра­зи у кро­свор­ди.

Про­чи­тай укра­їн­ську му­дрість: "Пря­мий, як сви­ня­чий ...". Ві­дгад­ки на за­гад­ки впи­ши до кро­свор­да — у йо­го ви­ді­ле­них клі­тин­ках про­чи­та­єш пр­опу­ще­не сло­во.

1. Лі­том ле­ті­ло, зи­мою за­сі­ло.

При­йшло лі­то — знов по­ле­ті­ло.

2. Вдень слі­па, а вно­чі зря­ча, ми­шей ло­вить, а не кіт. Му­ра­хи — дру­же­лю­бні лю­ди, я б не від­мо­вив­ся

про­жи­ти в них у му­ра­шни­ку ці­ле лі­то. 3. Влі­ті чу­є­мо всі, а зи­мою — ні. 4. Щу­ка бі­ля­ва ліс по­ва­ля­ла, го­ри по­ста­ви­ла.

5. Сто­їть Га­ся, на­ду­ла­ся,

По­лу од­кри­ла,

Лю­дей впу­сти­ла.

У лі­сі ти­хо, бо зві­рі хо­дять без че­ре­ви­ків.

Ху­до­жник В. ДУНАЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.