СЛОВОГРАЙ

Barvinok - - News -

Ма­кор­же­ник — корж із ма­ком.

Пра­виль­но роз­тлу­ма­чи­ла сло­во і зна­йшла у ньо­му най­біль­ше слів Алі­на ПОЛУДЬОНА з Він­ни­цької обла­сті — во­на отри­має ро­зум­ний приз — кни­гу.

А хто зна­йде най­біль­ше слів (імен­ни­ків у на­зив­но­му від­мін­ку пе­ре­став­ля­н­ням лі­тер) у сло­ві "ма­зу­рок"?

Що во­но озна­чає?

Пе­ре­мо­жець кон­кур­су отри­має приз.

Осінь да­рує нам бу­ке­ти рі­зно­барв­них ли­сто­чків. На­зби­рай їх і за­су­ши: по­кла­ди в га­зе­ту, а по­тім — між сто­рін­ка­ми ста­рої книж­ки.

На­сту­пно­го ра­зу ді­зна­є­шся, як ви­го­то­ви­ти з них кла­сні осін­ні по­да­рун­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.