БУКТРЕЙЛЕР ДО... МАТЕМАТИКИ

Barvinok - - News - "Що та­ке буктрейлер? Ін­на ЩУР, Він­ни­цька обл."

Буктрейлер — ко­ро­ткий (не більш як 3 хви­ли­ни) ві­део­ро­лик, який у ху­до­жній фор­мі роз­по­від­ає про якусь кни­гу.

Трей­ле­ри до кі­но­філь­мів ре­кла­му­ють філь­ми, а бу­ктрей­ле­ри — кни­ги, за­охо­чу­ють до чи­та­н­ня.

Та­кі ро­ли­ки зні­ма­ють до су­ча­сних книг і до тво­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.