А Я — ТА­КИЙ!

Barvinok - - News -

Три­ває спе­ці­аль­ний про­ект

"Бар­він­ку"

"А Я — ТА­КИЙ!".

Дай від­по­відь на одне із за­пи­тань пі­сля ці­ка­ви­нок. Ска­жи на всю Укра­ї­ну:

"А я — та­кий!". Най­ці­ка­ві­шо­го ли­ста бу­де на­дру­ко­ва­но в жур­на­лі, а йо­го ав­то­ра від­зна­че­но по­да­рун­ком. По­да­ру­нок від про­е­кту

"А я — та­кий!" ви­бо­ро­ла Лю­бов МАРУСЬКО з Ки­їв­ської обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.