ЛАНЦЮЖОК ЄДНАННЯ БАРВІНЧАТ

Barvinok - - News -

Бар­він­ча­та утво­рю­ють ланцюжок єднання на честь юві­лею "Бар­він­ку". У сі­чні 2018 ро­ку тво­є­му жур­на­лу ви­пов­ни­ться 90 ро­ків.

Уни­зу сто­рін­ки у ві­но­чках — іме­на та прі­зви­ща най­актив­ні­ших чи­та­чів. Дай про­чи­та­ти цей но­мер жур­на­лу одно­кла­сни­кам. За­про­по­нуй їм на­ма­лю­ва­ти ві­но­чки і впи­са­ти в них свої іме­на та прі­зви­ща. Або ж са­ма на­ма­люй ві­но­чки і впи­ши в них іме­на та прі­зви­ща дру­зів, які про­чи­та­ли цей но­мер. За­пи­тай, чи хо­ті­ли б во­ни ста­ти бар­він­ча­та­ми. По­я­сни, що для цьо­го тре­ба пе­ред­пла­ти­ти "Бар­ві­нок" на по­шті.

Хай усі зна­ють:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.