НА ОСТРО­ВІ КЕНГУРУ

Barvinok - - News -

На остро­ві Кенгуру (Ав­стра­лія) є на­ціо­наль­ний парк Флин­дерс Чейз. Тут зна­йшли при­хи­сток тва­ри­ни і ро­сли­ни, які пе­ре­бу­ва­ли на ме­жі зни­кне­н­ня. Ще на по­ча­тку ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя сю­ди по­ча­ли при­во­зи­ти з ма­те­ри­ка ка­чко­дзьо­бів, єхидн, ва­ра­нів, ко­ал, які мо­гли зни­кну­ти на­зав­жди.

На остро­ві мо­жна по­ми­лу­ва­ти­ся чу­до­ви­ми ске­ля­ми. Їх міль­йо­ни ро­ків фор­му­ва­ли ві­тер, дощ і мор­ські бриз­ки. Ве­ли­че­зні гра­ні­тні ва­лу­ни ма­ють хи­мер­ні фор­ми — не­мов їх ви­те­сав ди­ва­ку­ва­тий скуль­птор.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.