НАЗЕМНЕ І ПІДЗЕМНЕ

Barvinok - - News -

Не­по­да­лік мі­ста Остін (США) є ди­во­ви­жне озе­ро Га­міль­тон Пул. Це во­дно­час на­зе­ме

і підземне озе­ро. Кіль­ка ти­сяч ро­ків то­му ва­пня­ко­ве скле­пі­н­ня під­зем­ної рі­чки упа­ло, і під йо­го за­ли­шка­ми утво­ри­ло­ся ма­льов­ни­че озе­ро. Є тут і 15Tме­тро­вий во­до­спад.

Щоб збе­рег­ти при­ро­ду, в за­по­від­ни­ку за­бо­ро­не­но ло­ви­ти ри­бу, роз­па­лю­ва­ти во­гни­ще, ста­ви­ти на­ме­ти, при­во­зи­ти до­ма­шніх тва­рин, скля­ну та­ру,

ка­та­ти­ся на гір­ських ве­ло­си­пе­дах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.