НЕ­БЕЗ­ПЕ­ЧНІ ГО­РИ

Barvinok - - News -

Смі­т­тя з цьо­го ма­те­рі­а­лу ро­сте дов­ко­ла міст і сіл го­ра­ми. Йо­го вже стіль­ки, що ним мо­жна вщент за­пов­ни­ти та­ку ве­ли­ку кра­ї­ну, як ... (зна­йди її на кар­ті).

Щоб про­чи­та­ти на­зву кра­ї­ни, впи­ши у кру­же­чки від­по­від­ні лі­те­ри.

1. Ана­на­со­ва лі­те­ра.

2. Ри­бо­Tра­ко­ва бу­ква.

3. У ти­гра во­на є, а в тир­сі її не­має. 4. Якщо її до­да­ти до під­йом­но­го кра­на,

то ма­ти­ме­мо ча­сти­ну мо­біль­ни­ка. 5. Ві­сім­над­ця­та лі­те­ра абе­тки.

6. Во­на лю­бить ту­по­ті­ти.

7. Во­на є і в ти­гра, і в тир­сі, однак її

бра­кує на те­ра­сі.

8. В абе­тці во­на сто­їть пе­ред бу­квою О. 9. Ма­ми­на і ба­би­на лі­те­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.