ЦУНАМІ

Barvinok - - News -

Аж 8 міль­йо­нів тонн та­ко­го смі­т­тя за­бру­днює сві­то­вий оке­ан! Ча­сти­на йо­го по­тра­пляє у ... ... , тоб­то ми йо­го з'їда­є­мо. Спо­ча­тку ним хар­чу­ю­ться мор­ські істо­ти, а по­тім йо­го мі­кро­ча­стин­ки ра­зом із ри­бою та мо­ре­про­ду­кта­ми по­тра­пля­ють і до на­шо­го сто­лу.

Ні­дер­ланд­ський уче­нийTо­ке­а­но­лог Ерік ван Се­біль на­звав цю за­гро­зу “цунамі з пла­сти­ко­во­го смі­т­тя”.

Щоб про­чи­та­ти пропу­ще­ні сло­ва, ро­зга­дай ре­бу­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.