НЕ ГУБІТЬ ЇЇ!

Barvinok - - News -

Уче­ні в усьо­му сві­ті б'ють на спо­лох: тре­ба ви­го­тов­ля­ти та­кий пла­стик, який мо­жна пе­ре­ро­бля­ти. Щоб жо­дна пла­сти­ко­ва та­ріл­ка чи ви­дел­ка не гу­би­лись у дов­кіл­лі. І пла­ну­ють, що, зокре­ма, ... мо­жна бу­де пе­ре­ро­бля­ти 20 ра­зів.

Пр­опу­ще­не сло­во під­ка­же кру­ти­го­лов­ка. Впи­ши лі­те­ри над ри­ска­ми. Ци­фри під ни­ми озна­ча­ють: пер­ша — но­мер кві­тки, дру­га — лі­те­ру, яку тре­ба взя­ти з її на­зви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.