БАРВИСТІ СКОРОМОВКИ

Barvinok - - News -

Ви­ско­ро­мов скоромовки. За­тим “ви­зби­рай” із них від­по­від­ні лі­те­ри та впи­ши у кру­же­чки — ко­лір озна­чає, з якої скоромовки слід узя­ти лі­те­ру, а но­мер — яку лі­те­ру по по­ряд­ку. Се­ред тих, хто ствер­дно від­по­вість на за­пи­та­ня, ро­зі­гру­ва­ти­ме­ться спе­ці­аль­ний приз.

ЛЕТІЛА ЛЕЛЕКА ТА ЗАКЛЕКОТІЛА

ДО СВО­ЇХ ЛЕЛЕЧЕНЯТ.

ЧИЙ КОЖУХ НАЙКОВТУНУВАТІШИЙ? ПУРХ, ПУРХ ГОРОБЕЦЬ ЧЕ­РЕЗ

БЕЗВЕРХИЙ ХЛІВЕЦЬ.

СІЛА СОВА З СОВЕНЯТАМИ В СОВИНІЙ

ДОЛИНІ.

Якщо пра­виль­но роз­га­да­єш чайн­ворд, то у ви­ді­ле­них клі­тин­ках про­чи­та­єш ще одну на­зву ли­сто­па­да.

1. Ши­пу­чий на­пій. 2. При­тя­гу­вач по­ми­лок. 3. Озна­ка пе­ре­р­ви. 4. Се­крет. 5. Де­ре­во. 6. Ме­шка­нець що­ден­ни­ка. 7. "Сер­це" ма­ши­ни. 8. При­кра­са. 8. Син си­на. 10. "Бі­го­ва до­ріж­ка" в шко­лі. 11. Не­пі­дні­маль­на ча­сти­на ті­ла дві­є­чни­ка. 12. Те­ле­фон­не сло­во.

Во­дою си­тий не бу­деш. Без со­лі, без хлі­ба не­має обі­да. Ся­кі­Tта­кі ва­ре­ни­ки, а все ж кра­щі га­лу­шок. В гур­ті і ка­ша до­бре їсться. Ка­ші ма­слом не зі­псу­єш.

Ве­ре­сень па­хне яблу­ка­ми, а жов­тень ка­пу­стою. Жов­те­ньTбо­ло­тник ні ко­ле­са, ні по­ло­за не лю­бить. Жов­тень хоч і хо­ло­дник, але листопад і йо­го пе­ре­хо­ло­дить. Жов­тень хо­дить по краю та й ви­га­няє пта­шок з раю. Не встиг у жов­тні роз­ди­ви­ти­ся, як сон­це зі­йшло, а во­но уже на за­хо­ді.

Гря­зень, хму­рень, ли­сто­па­дник, за­зим­ник, ве­сіль­ник.

Якщо ви­со­ки­ми по­ро­сли бур'яни, то зи­ма бу­де сні­жною, з ча­сти­ми за­ві­рю­ха­ми.

Му­дра дів­чи­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.